Ginbot 20 celebration, May 26-2016 Arba Minch University, Arbaminch, Ethiopia.

የተቀናጀ የትምህርትና ቴክኖሎጂ አመራርን ለማጠናከር ከሁሉም ካምፓስ የተወጣጡ የ1ለ5ና የልማት ቡድን ተጠሪ ተማሪዎች እንዲሁም የአደረጃጀቱ አስተባባሪ መምህራን መጋቢት 04/2008 ዓ/ም ከተቋማዊ ለውጥ ዳይሬክቶሬትና ከፕሬዝደንት ጽ/ቤት ጋር ውይይት አካሂደዋል፡፡ ምስሎቹን ለማየት እዚህ ይጫኑ፡፡

የኘሬዝደንት ጽ/ቤት እና ም/ኘ/ጽ/ቤቶች እንዲሁም ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የ2008 በጀት ዓመት የ9 ወራት እቅድ አፈፃፀም ሪፖርት ግምገማ ሚያዝያ 5/2008 ዓ/ም አካሂደዋል፡፡ ምስሎቹን ለማየት እዚህ ይጫኑ፡፡